Meer verhalen van duikers

My PADI is een verzameling verhalen van mensen waarbij duiken de basis vormt voor onderlinge verbondenheid en zelfontplooiing. Het My PADI-verhaal van Leo gaat over dat hij zijn nieuwe ik ontdekte. Bij Andre gaat het om zijn passie om de wereldzeeën gezonder te maken voor huidige en toekomstige generaties.


Deel met anderen wat #myPADI voor jou betekent